Skarga na bezczynność Polskiego Związku Alpinizmu

Polski Związek Alpinizmu od ponad 8 miesięcy pozostawał w bezczynności, nie udostępniając informacji publicznych, o które wnioskowaliśmy. W związku z tym przesłana została do PZA skarga na bezczynność, którą jako podmiot zobowiązany powinna następnie zostać przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ponieważ w naszej opinii, bezczynność miała miejsce w stopniu rażącym, wnieśliśmy także o ukaranie PZA grzywną.

Dokumenty wytworzone przez Fundację WSPINKA zostały przekazane do domeny publicznej.
CC0 logo
Pozostałe dokumenty stanowią informację publiczną.