Odpowiedź Włodzimierza Porębskiego na prośbę o udostępnienie informacji publicznej

W dniu 23 marca 2016 roku redakcja wspinak.org otrzymała pismo z odpowiedzią Włodzimierza Porębskiego na prośbę o udostępnienie dokumentów dotyczących realizacji zleconych prac wynikających z umów zawartych z Fundacją im. Jerzego Kukuczki.

Z treści pisma wynika, że pan Porębski nie chce udostępnić dokumentów potwierdzających wykonanie dzieł zleconych przez Fundację im. Jerzego Kukuczki o łącznej wartości 55.000 zł. Pan Porębski zawarł w piśmie także informację, iż adres e-mail dyrektor[at]naszeskaly.pl "co do zasady, nie służy do prowadzenia korespondencji prywatnej osób fizycznych".

Warto zauważyć, że dokumenty o które prosiła redakcja serwisu wspinka.org dotyczą działalności pana Włodzimierza Porębskiego jako Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały", która była finansowana w roku 2008 i na początku roku 2009 bezpośrednio przez Fundację Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki ze środków publicznych pochodzących z odpisu 1% od podatku dochodowego. Dlatego dziwi informacja przekazana w piśmie przez pana Porębskiego oraz odmowa udostępnienia dokumentów związanych z tymi umowami.

W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie analiza stanu prawnego pod kątem ewentualnego uznania działalności p. Włodzimierza Porębskiego na stanowisku DO IŚW "Nasze Skały" jako pełnienie funkcji publicznej. W takim przypadku skierujemy skargę na bezczynność podmiotu zobowiązanego do odpowiedniego Sądu Administracyjnego.

Dokumenty wytworzone przez Fundację WSPINKA zostały przekazane do domeny publicznej.
CC0 logo
Pozostałe dokumenty stanowią informację publiczną.