Zgłoszenie nr 73

Opis zagrożenia:

Duży konar drzewa rosnącego przy skale złamał się i leży na górnej, połogiej części ściany przegradzając kilka dróg.

Zgłosił: Kuba Konopka

Rodzaj zagrożenia: Przyroda

Nazwa drogi: Zacięcie Klaudka